Kör­de med över en pro­mil­le i blo­det

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Det var un­der en sen feb­ru­a­ri­k­väll som fyl­lekör­ning­en sked­de i cen­tra­la Var­berg. Kvin­nan, som är bo­satt i Var­berg, stop­pa­des av po­lis och ut­and­nings­pro­vet vi­sa­de på strax över en pro­mil­le, vil­ket är grän­sen för grovt ratt­fyl­le­ri.

Kvin­nan, som är i 60-års­ål­dern, häv­dar själv att hon en­dast druc­kit en starköl ti­di­ga­re på kväl­len och in­te tänk­te på det­ta när hon sat­te sig bakom rat­ten. Där­e­mot sä­ger hon sig ha druc­kit en hel del vin kväl­len in­nan.

Rät­tens be­döm­ning är att hon bör ha druc­kit mer än hon upp­ger och därför kan an­ses ha kört ratt­full med upp­såt. Därför ska ock­så brot­tet an­ses som grovt.

Kvin­nan döms till vill­kor­lig dom med 50 tim­mars sam­hälls­tjänst. Straf­fet mot­sva­rar en må­nad i fäng­el­se.

Bild: ERI­KA ARNADOTTIR/ARKIV

Sol­si­dan är redan Sve­ri­ges störs­ta sol­cell­spark, nu kan den ock­så pri­sas med so­le­ner­gipri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.