NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Duv­trä­det 2, Pärl­rönns­ga­tan 3, Var­berg. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Ays­he­gyul Yuk­sel Sa­libram och Nu­ray Yu­suf Sa­libram. Kö­pe­sum­ma: 1 010 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 537 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa 15:39, Lärkås­vä­gen 15, Var­berg. Säl­ja­re: Jo­se­fi­ne Ing­er Anna Jog­mar och Paul Mi­kael Jog­mar. Kö­pa­re: Jo­se­fi­ne Ing­er Anna Jog­mar. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 501 000 (2015) kro­nor.

Hus­morsäpp­let 3, Åkerö­vä­gen 27, Var­berg. Säl­ja­re: Kent Ber­ny Hags­tedt och Eva Ul­la Bir­git­ta Hags­tedt. Kö­pa­re: Sven Jonas An­ton Bengtsson och Kerstin Jo­se­fin Ma­ria Lot­hs­son. Kö­pe­sum­ma: 4 530 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 507 000 (2015) kro­nor.

Tul­panträ­det 1, Sil­verlinds­ga­tan 5, Var­berg. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Björn Viktor Andersson och Ve­ro­ni­ka Lin­néa Hen­ri­et­te Hedén. Kö­pe­sum­ma: 1 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 631 000 (2015) kro­nor. Pinn­mon 12, Mo­räng­a­tan 55, Var­berg. Säl­ja­re: Ar­ne Mi­kael Olofs­son och Berit Gun­vor Ann-mari Olofs­son. Kö­pa­re: Sara Mari Eli­se Ro­berts­son och Sven Da­vid Ro­berts­son. Kö­pe­sum­ma: 4 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 934 000 (2015) kro­nor.

Nord­vä­ra 9:20, Nord­vä­ra 79, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Sven Magnus Hen­ning­s­son. Kö­pa­re: Ing­er Ur­su­la Ma­ri­an­ne Jörn­bo. Kö­pe­sum­ma: 288 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 267 000 (2015) kro­nor.

Nord­vä­ra 9:19, Nord­vä­ra 78, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Sven Magnus Hen­ning­s­son. Kö­pa­re: Ing­er Ur­su­la Ma­ri­an­ne Jörn­bo. Kö­pe­sum­ma: 288 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 269 000 (2015) kro­nor.

Er­lands­går­den 20, Ber­gå­ker­ga­tan 37, Var­berg. Säl­ja­re: Eva Mar­ga­re­ta Ja­kobs­son och Lars Svan­te Ja­kobs­son. Kö­pa­re: John Evert Holm och Lisa Mar­ti­na Holm. Kö­pe­sum­ma: 3 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 814 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.