Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Fal­ken­bergs kom­mun har 28 pro­cent eko­lo­gisk mat sett till an­de­len av den to­ta­la kost­bud­ge­ten, allt­så i kro­nor räk­nat. 2016 upp­gick det to­ta­la eko­lo­gis­ka be­lop­pet till sju mil­jo­ner kro­nor. * I ki­lo räk­nat upp­går kom­mu­nens kvot till 33 pro­cent. Det mot­sva­ra­de un­ge­fär 1,2 ton eko­lo­gisk mat för­ra året. * Var­bergs kom­mun har 35 pro­cent eko­lo­gisk mat sett till an­de­len av den to­ta­la kost­bud­ge­ten. I ki­lo räk­nat ham­nar kom­mu­nen på 31 pro­cent i nu­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.