Kryss­ning på ma­je­stä­tis­ka Do­nau.

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Vi fär­das på Eu­ro­pas näst störs­ta flod, ge­nom tre län­der och mö­ter in­te mind­re än tre hu­vud­stä­der! Gäl­ler re­sa 31/8–5/9 2017 från Gö­te­borg. Pris: 19 700 kr in­kl flyg t/r, del i dub­bel­hytt på MS Symp­ho­nie in­klu­si­ve al­la mål­ti­der, svensk­ta­lan­de gui­de och myc­ket me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.