Varan­nan svensk över­vik­tig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HÄL­SA. Varan­nan svensk är över­vik­tig el­ler har fet­ma. Häl­soskill­na­der­na mellan hög- och låg­ut­bil­da­de är fort­satt sto­ra. Den psy­kis­ka ohäl­san ser ut att öka. Sån är folk­häl­san just nu, en­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­tens årsrapport.

Lös­ning­en är att sät­ta häl­san i cent­rum av all po­li­tik – nå­got som in­te är fal­let i dag, tyc­ker myn­dig­he­tens ge­ne­ral­di­rek­tör.

– Vi har sett den här ut­veck­ling­en i fle­ra de­cen­ni­er, det är ingen­ting som för­änd­ras, sä­ger ge­ne­ral­di­rek­tör Jo­han Carl­son. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.