Sve­ri­ge kan del­ta i So­ma­li­ain­sats

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FÖR­SVA­RET. Re­ge­ring­en fö­re­slår att en svensk styr­ka på upp till 135 per­so­ner ska del­ta i EU:S marina in­sats Ata­lan­ta ut­an­för So­ma­li­as kust i höst. Re­ge­ring­en an­ser att in­sat­sen är sär­skilt an­ge­lä­gen med tan­ke på det svå­ra lä­get i lan­det och ris­ken för en svält­ka­ta­strof.

EU har haft ope­ra­tion Ata­lan­ta igång se­dan 2008 för att skyd­da sjö­tra­fi­ken i om­rå­det från kap­ning­ar. Sve­ri­ge har del­ta­git i in­sat­sen med sol­da­ter och far­tyg vid fy­ra till­fäl­len ti­di­ga­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.