Han för­ne­kar allt som åkla­ga­ren läg­ger ho­nom till last.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Ad­vo­kat MAR­KO TUHKANEN till TT. En man i 45-års­ål­dern har be­gärts häk­tad i Ka­la­mark­sä­ren­det i Norr­bot­ten. Han är mis­s­tänkt för med­hjälp till mord och med­hjälp till grovt rån 2004. Kaj Lin­na, som döm­des till livs­tids fäng­el­se för mord och grovt rån, har be­vil­jats res­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.