NAMNSDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag har Annika och An­ne­li namns­dag. Annika är en di­mi­nu­tiv­form av Anna, ”lil­la Anna”, som kan kom­ma från hebre­is­kans Chan­na som be­ty­der nåd. Nam­net var po­pu­lärt här på 1950och 60-ta­len. Om­kring 49000 kvin­nor he­ter Annika (An­ni­ca, An­nic­ka), cir­ka 38000 har det som till­tals­namn. 29 män he­ter ock­så Annika, tre män kal­las så. An­ne­li är en smek­form för namn som till ex­em­pel An­ne Lou­i­se och An­ne­li­se. Nam­net kom hit på 1800-ta­let. Cir­ka 38000 kvin­nor he­ter An­ne­li, med oli­ka stav­ning­ar. Om­kring 23500 kal­las så. Det finns ock­så en man som he­ter An­ne­lie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.