DA­GENS CITAT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

”Va­lur­nan i dag är den minst ef­fek­ti­va me­ka­nis­men för för­änd­ring­ar.”

Si­mo­ne de Beau­vo­ir, fransk för­fat­ta­re och fi­lo­sof (1908–1986)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.