Spe­lar­na nob­bar Zla­tan i årets lag

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic plat­sar in­te i årets lag i Pre­mi­er Le­a­gue. I al­la fall in­te i det som spe­lar­na själ­va no­mi­ne­rat. Där går Har­ry Ka­ne och Ro­me­lu Luka­ku in som an­fal­la­re.

PFA, spe­lar­nas egen or­ga­ni­sa­tion, ge­nom­för se­dan många år en år­lig om­röst­ning där sä­song­ens el­va rös­tas fram.

Med­lem­mar från 100 klub­bar gav rös­ter i år.

ÅRETS LAG DOMINERAS in­te ovän­tat av Chel­sea och Tot­ten­ham, just nu et­ta och två­an i li­gan och lör­da­gens mot­stån­da­re i en av kvarts­fi­na­ler­na i Fa-cu­pen.

Bå­da har fy­ra spe­la­re med i stjärn­la­get.

ZLA­TAN IBRA­HI­MO­VIC FÅR nöja sig med att va­ra en av PFA:S no­mi­ne­ra­de kan­di­da­ter till ut­mär­kel­sen som årets spe­la­re. Öv­ri­ga no­mi­ne­ra­de är Ka­ne, Luka­ku, Eden Ha­zard, N’go­lo Kan­té och Ar­se­nals Alex­is San­chez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.