Si­ri­us får flyt­ta till Gäv­le

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Den all­svens­ka ny­kom­ling­en Si­ri­us hem­ma­plan är för då­lig.

Efter en in­spek­tion med­de­lar Svens­ka Fot­boll­för­bun­det att la­gets näs­ta hem­ma­match, mot Kal­mar på måndag, flyt­tas till Gav­le­val­len i Gäv­le se­dan Stu­den­ter­nas IP i Uppsa­la in­te an­ses ”hål­la till­räck­lig kva­li­tet”.

– Det är så klart jät­tetrå­kigt att det blir så­här ef­tersom vi helst vill spe­la på ”Stu­dan” och vi har in­te hun­nit sät­ta oss in än­nu i vad det in­ne­bär. Det blir en hel del ex­tra­jobb för oss med allt runt om­kring som ska fix­as, sä­ger Mi­chael Lund­gren, klubb­chef i Si­ri­us, till Upsa­la Nya Tid­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.