SPANING

Hallands Nyheter - - Skivrecensioner - JAN ANDERSSON

Jan Andersson lyss­nar på Jesper Lin­dell, im­po­ne­ras av Ang­e­le­e­na Presley och sör­jer att Ca­le Ty­son skip­par Gö­te­borg.

Ny ep: Jesper Lin­dell

Det har sur­rats en del om 23-åri­ge stock­hol­ma­ren Jesper Lin­dell och hans star­ka, per­son­li­ga röst. Nu är Jes­pers de­but-ep A litt­le less blue här och de fem lå­tar­na är rik­tigt skö­na al­li­hop! In­spe­la­de i Sved­my­ra av Benkt Sö­der­berg och med kör­hjälp av dött­rar­na Kla­ra och Johanna i First Aid Kit (som gjor­de Le­o­nard Co­hen­fö­re­ställ­ning­en på Dra­ma­ten ihop med Jesper Lin­dell). Lugnt, sou­ligt gung med varmt blås, av­ska­la­de ar­range­mang och på­tag­lig Van Mor­ri­son-käns­la.

Nytt al­bum: Ang­e­le­e­na Presley

Tro­li­gen är Ang­e­le­e­na Presley mest känd som en av rös­ter­na i countrytri­on Pi­stol An­ni­es, men hon är fak­tiskt mer in­tres­sant på egen hand. I dag släpps nya al­bu­met Wrang­led, upp­föl­ja­ren till hyl­la­de de­bu­ten Ame­ri­can midd­le class. Om hon där fo­ku­se­ra­de på sin elän­di­ga till­va­ro i Ken­tucky, sjung­er Ang­e­le­e­na Presley på nya al­bu­met om den chau­vi­nis­tis­ka country­bran­schens mi­so­gy­na in­ställ­ning till kvinn­li­ga ar­tis­ter. Det är modigt, träff­sä­kert och vik­tigt, såklart, men ock­så en rik­tigt stark sam­ling sång­er med allt från roc­ka­bil­ly till still­sam, akus­tisk country.

Nytt al­bum: Ca­le Ty­son

En av de trev­li­gas­te över­rask­ning­ar­na på årets South by Sout­hwest var 26-åri­ge Ca­le Ty­son från den lil­la ko­fö­sarsta­den Cle­bur­ne i Tex­as. Näs­ta vec­ka kom­mer hans nya al­bum och det är en verk­lig pär­la, let me tell you. Soul­fylld country med blås och strå­kar har säl­lan lå­tit bätt­re än så här. I maj kom­mer han till Stock­holm, Bor­länge, Mal­mö och Kristi­an­stad. Ty­värr in­te till Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.