Sport­nut­ri­tion för 1,3 mil­jar­der

Hallands Nyheter - - Konsument -

HAN­DEL: Kon­sum­tio­nen av oli­ka pro­te­in­pul­ver, bars och an­nan sport­nut­ri­tion ökar och om­sat­te un­der 2016 över 1,3 mil­jar­der kro­nor en­ligt Svensk egen­vård och Euro­mo­ni­tors sta­tistik, rap­por­te­rar Mar­ket.

Trä­ningstren­den är stark och dri­ver för­sälj­ning­en och pro­duk­ter­na at­tra­he­rar en bre­da­re kund­krets än förr. Han­deln sker främst på nä­tet, men även många livs­me­dels­bu­ti­ker säl­jer pro­te­in­pul­ver och bars. Kost­till­skott och vi­ta­mi­ner är dock störst på mark­na­den för till­skott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.