Vin­nan­de rivjärn har bra hand­tag

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Med ett li­tet rivjärn kan man gö­ra myc­ket gott i kö­ket. Ica ku­ri­ren har tes­tat sju va­ri­an­ter och bäst i test blir Micro­pla­ne gour­met för 299 kro­nor. Mo­rot, cho­klad och hård­ost rivs snyggt och fint, hand­ta­get är bra och jär­net har en bra vin­kel.

Rivjär­net från An­ders Petter för 149 kro­nor be­döms som pris­värt, bå­de hand­tag och vin­kel är bra, men halk­stop­pet snur­rar runt. Järn med välvd ri­vy­ta får då­ligt be­tyg ef­tersom man in­te kan an­vän­da he­la ri­vy­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.