Victo­ria – en fe­na på be­sök

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kron­prin­ses­san Victo­ria är på of­fi­ci­ellt be­sök i Ja­pan för att för­dju­pa sitt ar­be­te in­om håll­bar­hets­frå­gor rö­ran­de hav och fis­ke. I går be­sök­te hon fiskoch skal­djurs­mark­na­den Tsu­ki­ji mar­ket, som är värl­dens störs­ta par­ti­han­dels­mark­nad för fisk- och skal­djur.

Hon be­sök­te ock­så Ha­ma Ri­kyu Gar­dens, en tra­di­tio­nell ja­pansk träd­gård med skyskra­por i bak­grun­den. (TT)

FO­TO: JES­SI­CA GOW/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.