Än­nu ett död­ligt jord­skred

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

COLOMBIA. Minst 17 per­so­ner har om­kom­mit i ett jord­skred i pro­vins­hu­vud­sta­den Ma­ni­za­les i Colombia. Sju sak­na­des fort­fa­ran­de i går.

– Vi le­tar efter de för­svun­na . . . och ty­värr kom­mer siff­ran att sti­ga, sa­de lan­dets pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos på plats i Ma­ni­za­les.

Kraf­ti­ga regn låg bakom jord­skre­det, som är den and­ra död­li­ga na­tur­ka­ta­stro­fen i lan­det den se­nas­te må­na­den.

Ett jord­skred i sta­den Mocoa vid må­nads­skif­tet kräv­de minst 323 liv, varav över 100 var barn. (TT)

FO­TO: MA­RIA LUISA GARCIA/AP

Näs­tan 60 hus ska ha ska­dats i skre­det i sta­den Ma­ni­za­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.