Is-le­da­re dö­da­de i Egyp­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EGYP­TEN. Minst 19 Is-med­lem­mar, varav tre av le­dar­na för ter­ror­rö­rel­sens egyp­tis­ka gren, har dö­dats i flyg­rä­der i nor­ra Si­nai, en­ligt egyp­tis­ka mi­li­tä­ren. IS har in­te kom­men­te­rat hän­del­sen.

I tis­dags kväll öpp­na­de Is-män eld mot po­li­ser vid en sä­ker­hets­kon­troll i när­he­ten av Ka­ta­rina­klost­ret på Si­nai­halvön. En po­lis sköts till döds och yt­ter­li­ga­re tre ska­da­des i at­tac­ken. En av män­nen som miss­tänks lig­ga bakom då­det har dö­dats av sä­ker­hets­styr­kor, en­ligt egyp­tis­ka myn­dig­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.