Ny av­rätt­ning stop­pad i USA

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. Högs­ta dom­sto­len i del­sta­ten Ar­kan­sas har till­fäl­ligt stop­pat av­rätt­ning­en av en man. Straf­fet skul­le ha verk­ställts i går.

Det är den fjär­de av­rätt­ning­en som stop­pas av dom­sto­len på någ­ra da­gar.

Del­sta­ten ha­de pla­ne­rat att ut­fö­ra åt­ta av­rätt­ning­ar på el­va da­gar ef­tersom ett av lä­ke­med­len, mi­da­zo­lam, som an­vänds vid av­rätt­ning­ar, kom­mer att gå ut i slu­tet av april. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.