Po­pu­lä­re kom­mis­sa­ri­en till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tvguide - Anna Hed­lund

För 30 år se­dan lös­te kom­mis­sa­rie Mor­se sitt förs­ta fall i tv. Nu är det dags att åter stif­ta be­kant­skap med den unge po­li­sen i en ny sä­song.

För­ra sä­song­en av ”Unge kom­mis­sa­rie Mor­se” slu­ta­de med en dråp­lig cliff­hang­er. Men nu är den unge En­de­a­vour Mor­se till­ba­ka, och tit­tar­na lär få svar på si­na frå­gor. I den fjär­de sä­song­en i ord­ning­en har man kom­mit till år 1967.

– Jag kän­ner att vi in­te kun­de ha läm­nat det som vi gjor­de. Det skul­le ha va­rit kons­tigt. Som tit­ta­re skul­le jag ha bli­vit be­svi­ken ef­tersom vi ba­ra gett dem hal­va sto­ryn, sa Shaun Evans, som spe­lar Mor­se, till Ra­dio Ti­mes in­för sä­songs­star­ten i Eng­land.

Se­ri­er­na om kom­mis­sa­rie Mor­se har va­rit omått­ligt po­pu­lä­ra ge­nom åren – och fan­sen kan fort­sät­ta gläd­ja sig. Än­nu en sä­song, som ska ut­spe­la sig år 1968, är pla­ne­rad till 2018.

Fo­to: ITV

Shaun Evans som den unge En­de­a­vour Mor­se i slu­tet av 1960-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.