Re­bel­len som blev ent­re­pre­nör

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Netflix nya ko­me­di­se­rie ”Girl­boss” är in­spi­re­rad av Sop­hia Amo­ru­sos bäst­säl­jan­de me­mo­a­rer. I se­ri­en föl­jer vi Amo­ru­so (spe­lad av Britt Ro­bert­son) som ung, re­bel­lisk och pank an­ar­kisttjej. Hon upp­täc­ker att hon är bra på att säl­ja vin­ta­ge­klä­der på nä­tet och blir en af­färs­kvin­na, mot al­la odds. I takt med att hen­nes fö­re­tag väx­er in­ser hon att det finns bå­de för­de­lar och svå­rig­he­ter med att va­ra sin egen chef. Vid 28 års ål­der har hon byggt upp ett im­pe­ri­um. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.