Om ar­ti­keln ”Po­li­sens tra­fik­vec­ka star­tar”:

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Be­a­trice Hal­lin: An­tar att flyg­ra­kan i Ugg­larp in­te kom­mer be­va­kas alls som van­ligt .... Ani­ta Klaes­son: Ge­nom Vin­bergs kyrk­by går de fort , där är det en­dast 40 km. Nick­las Andersson: Störs­ta pro­ble­met är in­te hög fart ut­an den lå­ga fart och ving­la färd fö­ra­re som ratt­sur­far gör= da­gen san­ning.

BILD: B. ERIC­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.