Om in­sän­da­ren ”Myc­ket okun­skap om kor”:

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Ing­brit Gun­nars­son: Hop­pas att nå­gon djur­rätt­s­ter­ro­rist ock­så lä­ser det­ta! Men de ver­kar ha svårt att ta till sig re­a­lis­tisk fak­ta! Mats Gor­ner: Bra sak­lig skrift, många som har tyc­kan­de om djur­håll­ning vet ju in­te ens skill­na­den mellan mjölk­kor och be­e­f­djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.