Fak­ta: Så rös­ta­de nämn­der­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Tek­nis­ka nämn­den be­står av tre or­di­na­rie le­da­mö­ter och rös­ta­de nej till be­ach ra­ce med siff­ror­na 2-1. Ma­jo­ri­te­ten be­stod av Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Cen­terns le­da­mot rös­ta­de ja. * Kul­tur- och fri­tids­nämn­den har sju or­di­na­rie le­da­mö­ter som är röst­be­rät­ti­ga­de. Där vann ja-si­dan med 5-2, cen­tern och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de ja me­dan Mo­de­ra­ter­na sa­de nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.