Läg­re vinst för Ax­food

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Dag­lig­va­ru­jät­ten Ax­food, med bu­tiksked­jor­na Wil­lys och Hem­köp, re­do­vi­sar en vinst fö­re skatt på 396 mil­jo­ner kro­nor för årets förs­ta kvar­tal. Mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol var vins­ten 405 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.