Så myc­ket kos­tar lun­chen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ri­ket: 94,90 kro­nor (+2,40 kr) Stock­holm: 97,70 kro­nor (+3,40 kr) Gö­te­borg: 91,00 kro­nor (+1,20 kr) Mal­mö: 89,20 (-2,40 kr) Väs­terås: 93,20 kro­nor (+2,00 kr) Öre­bro: 98,20 kro­nor (+3,10 kr) Eskilstu­na: 84,30 kro­nor (+0,20 kr) Uppsa­la: 91,90 kro­nor (+2,70 kr) *En­dast de stä­der där till­räck­ligt stort un­der­lag har sam­lats in pre­sen­te­ras i lis­tan. (TT) KÄL­LA: GASTRO­GA­TE.COM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.