VIN­NA­RE

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Sudoku – måndag 27 mars Fy­ra triss­lot­ter: Ul­la Munt­her, Par­til­le Två triss­lot­ter: Eva Blohm Ström­berg, Ta­nums­he­de En triss­lott: Har­ro Ruij­se­naars, Gö­te­borg; Knut Wet­ter­berg, Ås­klos­ter; Bjar­ne Matts­son, Strömstad Sudoku – onsdag 29 mars Fy­ra triss­lot­ter: Björn Nils­son, Var­berg Två triss­lot­ter: Jack Larsson,

Styr­sö En triss­lott: Gun Ja­kobs­son, Kalv­sund; Per-olof Käll­berg, Munke­dal, Dan Christi­ans­son, Halm­stad Lör­dags­krys­set 1 april

Fem triss­lot­ter: Niklas Nils­son, Lil­la Edet Tre triss­lot­ter: Gu­nil­la Nils­son, Fal­ken­berg En triss­lott: Jan Hult­gren, Lid­kö­ping; Le­na Sun­din, Gö­te­borg; Karin Ny­berg, Vänersborg; Gun­nar Andersson, Troll­hät­tan; Bengt Larsson, Uddevalla Sudoku – måndag 3 april Fy­ra triss­lot­ter: Lars Svensson, Gö­te­borg Två triss­lot­ter: Carl-henrik

Fant, Ang­e­red En triss­lott: Karin Andre­as­son, Troll­hät­tan; Ken­neth Ottosson, Var­berg; Ben­ny Olofs­son, Kungs­bac­ka Sudoku – onsdag 5 april Fy­ra triss­lot­ter: Kristi­na Ols­son, Ly­se­kil Två triss­lot­ter: To­mas Rydén,

Gö­te­borg En triss­lott: Lis­beth Arons­son, Hönö; Anna-li­i­sa Vi­i­ni­ka­i­nen, Uddevalla; Bengt-åke Ahl­kvist, Kungälv Lör­dags­krys­set 8 april Fem triss­lot­ter: Tor­björn Grim­sell, Äl­väng­en Tre triss­lot­ter: Gun­nar

Cer­vin, Halm­stad En triss­lott: Pert­ti Ee­rikä­i­nen, Kål­le­red; Thomas Ir­vall, Fal­ken­berg; Rolf Cleröd, Troll­hät­tan; Van­ja Estel­la Jo­hans­son, Gö­te­borg; Claes Hult­man, Greb­bestad Lott­vin­na­re som täv­lat via sin mo­bil får lott som kod via SMS. Ko­den by­tes mot lott hos Svens­ka Spels om­bud. Vins­ter le­ve­re­ras nor­malt in­om två vec­kor från i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.