Vem stjäl från gra­var på kyr­ko­går­den?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Till dig som stal påsk­lil­jor­na som jag ha­de satt på mi­na för­äld­rars grav på Skogs­kyr­ko­gå­den! Jag kan in­te för­stå hur man kan ha sam­ve­te att gå in på en kyr­ko­gård och stjä­la, hur tän­ker man då? För­står du in­te att man sät­ter blom­mor­na man där för att hed­ra si­na kä­ra av­lid­na an­hö­ri­ga?

Jag hop­pas verk­li­gen att du lä­ser det­ta och får dig en tan­ke­stäl­la­re, men ris­ken kanske in­te är stor för har man in­te råd att kö­pa påsk­lil­jor ut­an mås­te stjä­la dem så har man nog in­te råd att kö­pa Hal­lands Nyheter hel­ler.

Hop­pas att du får en rik­tigt trev­lig påsk­helg.

Eva-le­na Claes­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.