NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Swe­den­hi­elm 4, Hjal­mar Berg­mans Väg 6, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ma­lin Per­nil­la Jo­sefs­son och Mar­kel Lars Dahl­ström. Kö­pa­re: Pet­ra Mar­ga­re­ta Kjell­berg. Kö­pe­sum­ma: 2 260 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 181 000 (2015) kro­nor.

Skrea 7:125, Syr­se­vä­gen 11, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Bo­ro­hus AB. Kö­pa­re: Lin­da An­ne­li Mar­ga­re­ta Andersson och Nils Tor­leif Andersson. Kö­pe­sum­ma: 865 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 609 000 (2015) kro­nor.

Krog­se­reds-älm­hult 1:9, Krog­se­reds-älm­hult 104, Ves­sige­bro. Säl­ja­re: Ka­rin Ingrid Lin­néa Torstens­son och Da­ni­el Olof Ivars­son. Kö­pa­re: Da­ni­el Olof Ivars­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 435 000 (2015) kro­nor.

Ar­vid­storp 1:166, Sol­ha­ga­vä­gen 13, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Åke Ru­ne Al­var Carls­son. Kö­pa­re: An­net­te Christi­na Eli­sa­beth Karls­son och Rolf Nal­le lufs 2, Gös­ta Knuts­sons Väg 7, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Hans Pa­trik Färm och Ing­er Ma­ria Färm. Kö­pa­re: Eva Anet­te Gun­nars­son och Leif Mor­gan Gun­nars­son. Kö­pe­sum­ma: 3 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 857 000 (2015) kro­nor.

Be­tong­en 18, Bad­hus­vä­gen 6 2, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: SUEZ Re­cycling AB. Kö­pa­re: Bengt Jo­nas Niclas Bengts­son. Kö­pe­sum­ma: 2 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 655 000 (2013) kro­nor.

Skogs­torp 15:8, Vall­mo­vä­gen 56, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Sven Ru­ne Ingvar Ax­els­son och Be­rit Mar­ga­re­ta Ax­els­son. Kö­pa­re: Lin­da So­fia Theré­se Sjö­ström och Paw Ahl An­der­sen. Kö­pe­sum­ma: 2 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 908 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.