En sa­lut för 91-åring­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Stor­bri­tan­ni­ens drott­ning Eli­za­beth II, värl­dens älds­ta monark, fyll­de 91 år i går.

Drott­ning­ens fö­del­se­dag hög­tid­lig­hölls med salut­skjut­ning i Hy­de Park och vid To­wer Bridge. Själ­va fi­ran­det sked­de pri­vat med bland an­nat ett be­sök på häst­täv­ling­ar i New­bu­ry (in­fälld bild).

Den po­pu­lä­ra mo­nar­ken ut­ro­pa­des till drott­ning 1952 och krö­ning­en ge­nom­för­des året där­på. Un­der sin tid i Buc­king­ham Pa­la­ce har drott­ning Eli­za­beth av­ver­kat 13 pre­miär­mi­nist­rar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.