MH370 tro­li­gen ut­an­för sök­zo­nen

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

AU­STRA­LI­EN. Det för­svun­na ma­lay­sis­ka flyg­pla­net MH370 lig­ger san­no­likt norr om det om­rå­de som ti­di­ga­re har sökts ige­nom. I ja­nu­a­ri av­bröts sökin­sat­sen i In­dis­ka oce­a­nen. In­te ett spår av flyg­pla­net hit­ta­des i det enor­ma sök­om­rå­det. Med hjälp av nya tes­ter som vi­sar hur vrak­de­lar för­flyt­tas i ha­vet tror fors­ka­re att pla­net stör­tat norr om sök­om­rå­det.

– VI kan in­te va­ra helt säk­ra, men där är var al­la be­vis pe­kar, sä­ger fors­ka­ren Da­vid Grif­fon vid Austra­li­ens forsk­nings­or­gan CSI­RO. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.