Ar­kan­sas av­rät­ta­de mord­dömd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Den ame­ri­kans­ka del­sta­ten Ar­kan­sas har av­rät­tat den förs­ta fång­en på tolv år. Den mord­döm­de Le­dell Lee död­för­kla­ra­des strax fö­re kloc­kan sju i går mor­se svensk tid.

51-åring­en var en av åt­ta per­so­ner som myn­dig­he­ter­na i Ar­kan­sas pla­ne­ra­de att av­rät­ta på el­va da­gar, i syf­te att hin­na ge så många död­li­ga in­jek­tio­ner som möj­ligt in­nan ett av lä­ke­med­len som an­vänds vid av­rätt­ning­ar går ut i slu­tet av april.

Fy­ra av av­rätt­ning­ar­na har de se­nas­te da­gar­na stop­pats av dom­stol. (Tt-reu­ters)

FOTO: BENJAMIN KRAIN/AP

Den mord­döm­de Le­dell Lee har av­rät­tats i Ar­kan­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.