Svens­ka re­gi­o­ner bäst i EU

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKO­NO­MI. Sex av åt­ta svens­ka re­gi­o­ner lig­ger bland de tio främs­ta inom EU när det gäl­ler sys­sel­sätt­ning­en.

Nu väx­er he­la Sve­ri­ge starkt och den bäs­ta upp­väx­ling­en finns i norr, hjälpt av en star­ka­re ex­port, en­ligt en Nor­dea­rap­port.

Stock­holms­re­gi­o­nen har EU:S högs­ta sys­sel­sätt­nings­grad, an­del sys­sel­sat­ta av be­folk­ning­en, och som num­mer två bland EU:S re­gi­o­ner pla­ce­rar sig Västsve­ri­ge.

– Det ser ljust ut i he­la Sve­ri­ge, al­la re­gi­o­ner lyfts av den star­ka glo­ba­la kon­junk­tu­ren, sä­ger Su­san­ne Spector, mak­ro­a­na­ly­ti­ker på Nor­dea. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.