Många an­kla­ga­de i köttskan­dal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BRASILIEN. Sex­tio per­so­ner, där­ibland två che­fer vid kött­pro­du­cen­ten BRF, står an­kla­ga­de för in­bland­ning i köttskan­da­len i Brasilien, en­ligt ett ut­ta­lan­de från åkla­ga­ren.

Utre­dar­na sä­ger sig ha be­vis för att kött­pro­du­cen­ter har mu­tat häl­so­in­spek­tö­rer och po­li­ti­ker så att ex­em­pel­vis rut­tet och sal­mo­nel­la­smit­tat kött har slun­kit ige­nom in­spek­tio­ner.

Även of­fent­li­ga tjäns­te­män, häl­so­in­spek­tö­rer och and­ra Brf-an­ställ­da finns bland de an­kla­ga­de. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.