Fär­di­ga stu­den­ter mer skuld­sat­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKO­NO­MI. Skuld­sätt­ning­en ökar kraf­tigt bland nya åter­be­ta­la­re av stu­di­elån, en­ligt en års­rap­port från Cen­tra­la stu­di­e­stöds­nämn­den (CSN).

Vid års­skif­tet låg snittskul­den bland nya åter­be­ta­la­re på 152 300 kro­nor, en ök­ning med 11 200 jäm­fört med ett år ti­di­ga­re, skri­ver CSN i ett press­med­de­lan­de.

Höjd lå­ne­an­del i stu­di­e­med­let vid ut­lands­stu­di­er anges som en bi­dra­gan­de or­sak. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.