Fak­ta: Hur myc­ket be­hö­ver jag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Till det­ta räc­ker oli­ka surf­mäng­der per må­nad:

Da­ta­mängd 0,5 GB – 5 GB – 20 GB – 50 GB – 100 GB

Strea­ma mu­sik: 5 min/dag – 50 min/dag – 200 min/dag – 500 min/dag – 1000 min/dag

Sur­fa: 2 si­dor/dag – 20 si­dor/ dag – 80 si­dor/dag – 200 si­dor/ dag – 400 si­dor/dag

Strea­ma vi­deo: 0 min/dag 5 min/dag – 20 min/dag – 50 min/dag – 100 min/dag Upp­gif­ter­na är un­ge­fär­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.