För­svars­mi­nis­ter till om­stridd ö

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FILIPPINERNA. Filip­pi­ner­nas för­vars­mi­nis­ter Del­fin Lo­ren­za­na be­sök­te i går ön Thitu, som Filippinerna häv­dar rät­ten till, i om­tvis­ta­de Syd­ki­ne­sis­ka sjön. Be­sö­ket kom drygt en vec­ka ef­ter att Filip­pi­ner­nas pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te ställt in en pla­ne­rad re­sa till ön.

Lo­ren­za­na sä­ger att det rör sig om ett ”nor­malt be­sök inom vårt ter­ri­to­ri­um”. Ki­na, som häv­dar rät­ten till he­la ögrup­pen Sprat­ly, var­na­de mi­nisterns plan för att det il­le­galt pas­se­ra­de ki­ne­siskt ter­ri­to­ri­um.

– Vi sva­ra­de ock­så att vi fly­ger över fi­lip­pinskt ter­ri­to­ri­um, sa­de Lo­ren­za­na. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.