Fak­ta: Då­det på Drott­ning­ga­tan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kloc­kan 14.53 den 7 april kom larm om att en last­bil kört in i män­ni­skor på Drott­ning­ga­tan i cen­tra­la Stock­holm och se­dan kra­schat in i va­ru­hu­set Åh­léns.

Fy­ra män­ni­skor dö­da­des. Tre av­led på Drott­ning­ga­tan och en på sjuk­hus.

De som mis­te li­vet i at­tac­ken var två svens­ka med­bor­ga­re – en flic­ka i skol­ål­dern och en kvin­na från Ljungski­le – en 41-årig brit­tisk man och en kvin­na från Bel­gi­en.

Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen, 39-åri­ge Rakhmat Aki­lov från Uz­be­kis­tan, greps i Märs­ta någ­ra tim­mar ef­ter då­det och häk­ta­des fy­ra da­gar se­na­re vid Stock­holms tings­rätt miss­tänkt för ter­ro­rist­brott. Vid häkt­nings­för­hand­ling­en er­kän­de han, via sin ad­vo­kat.

Rakhmat Aki­lov ha­de sökt up­pe­hålls­till­stånd, men fått av­slag. Aki­lov skul­le ut­vi­sas från Sve­ri­ge, men ut­vis­ning­en kun­de in­te verk­stäl­las.

Fy­ra per­so­ner vår­das fort­fa­ran­de på sjuk­hus med ska­dor ef­ter at­tac­ken. En av dem är all­var­ligt ska­dad och vår­das på in­ten­siv­vårds­av­del­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.