I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. In­vand­rings­fi­ent­li­ga och hö­ger­po­pu­lis­tis­ka Al­ter­na­tiv för Tyskland (AFD) hål­ler kon­gress.

■■VÄRL­DEN. Jor­dens dag.

■■LÖRDAGSINTERVJU. Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) i Ekot.

■■VETENSKAPSMARSCH. March for Sci­ence äger rum i Stock­holm, Gö­te­borg, Lu­leå, Umeå och Uppsa­la. Ini­ti­a­ti­vet, som star­ta­des i USA, vill stå upp vetenskap och forsk­nings­ba­se­rad kun­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.