Krav på Krav­märkt ökar pro­duk­tio­nen

Hallands Nyheter - - Konsument -

KRAV­MÄRKT: Kon­su­men­ter­nas krav på allt fler Krav­märk­ta pro­duk­ter gör att det finns allt mer att hand­la. Slakt av Krav­cer­ti­fi­e­ra­de gri­sar har ökat med 50 pro­cent på två år, skri­ver Fri Kö­pen­skap, me­dan det för kyck­ling­pro­duk­tio­nens del hand­lar om en tre­dubb­ling un­der sam­ma pe­ri­od.

De pro­duk­ter som öka­de mest un­der för­ra året jäm­fört med fö­re­gå­en­de år är dock djup­frys­ta po­ta­tis­pro­duk­ter. Det som var värt mest i kro­nor räk­nat är mjölken och på and­ra plats kom äg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.