Sve­ri­ge sät­ter nytt pantre­kord

Hallands Nyheter - - Konsument -

ÅTERVINNING: Svens­kar­na sät­ter nytt pantre­kord, en­ligt Pan­ta­me­ra. Un­der 2016 pan­ta­des det i snitt 177 bur­kar el­ler Pet-flas­kor per per­son, to­talt när­ma­re 1,8 mil­jar­der.

Flest för­pack­ning­ar pan­ta­des i Värm­lands län, som top­par lis­tan med 299 per per­son. Väst­ra Gö­ta­lands län åter­finns på plats 10 med 185 för­pack­ning­ar.

Bland kom­mu­ner­na är Strömstad över­läg­sen et­ta, med 3492 pan­ta­de bur­kar/flas­kor per per­son, vil­ket för­kla­ras av gräns­han­deln. Två­an, Eda kom­mun, lig­ger mer än 1000 flas­kor ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.