Post­nord kom­mer le­ve­re­ra på lör­da­gar

Hallands Nyheter - - Konsument -

E-HANDEL: Un­der 2017 kom­mer Post­nord att bör­ja le­ve­re­ra pa­ket till om­bud på lör­da­gar. Det kom­mer att gö­ras på prov i stor­stads­om­rå­den. Beske­det väl­kom­nas av or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Di­gi­tal Handel, som dri­vit frå­gan i många år.

– Snab­ba­re le­ve­ran­ser ef­ter­frå­gas av kun­der­na och kom­mer att stär­ka de svens­ka hand­lar­na i den in­ter­na­tio­nel­la kon­kur­ren­sen då led­ti­der­na kor­tas, sä­ger Jo­nas Og­vall, vd Svensk Di­gi­tal Handel i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.