Fak­ta:

Test­kri­te­ri­er

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Tid­skrif­ten Ljud & Bilds med­ar­be­ta­re har tes­tat sju öron­prop­par med sladd för mo­bi­len. De har grans­kat kva­li­te­ten, han­ter­bar­het och pass­form. Sist­nämn­da är vik­tig när man stop­par in hör­lu­rar i örat. Bra pass­form ger bra ljud, samt stäng­er bätt­re ute stö­ran­de ljud och ger bätt­re bas­å­ter­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.