Gre­kis­ka kött­bul­lar i mor­mors (världs)klass

”Vems gre­kis­ka mor­mor/far­mor det än är som kom­mit på det­ta, bör den­na kvin­na hyl­las.”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

Det är evig­he­ters evig­he­ter se­dan jag slu­ta­de för­sö­ka få mi­na kött­bul­lar att bli li­ka bra som mam­ma Ul­las. Re­cep­tet fick jag ti­digt i li­vet, lik­som al­la in­struk­tio­ner om hur jag skul­le gö­ra, men det vil­le sig ald­rig.

– In­te som mor­mors, sa lil­la K och vif­ta­de li­te av­fär­dan­de med han­den se­dan hon fått tall­ri­ken fram­för sig och te­stä­tit den förs­ta. Och så höll vi på. – Rätt hyf­sat, mam­sen, sa dot­tern någ­ra år se­na­re, men ii­i­i­in­te li­ka bra som mor­mors...

Kött­bul­lar­na gick åt än­då, får jag trös­ta mig med.

DET VAR ALL­TID li­ka fa­sci­ne­ran­de att se på när kött­bulls­mäs­ta­rin­nan skred till ver­ket. Sme­ten – all­tid smak­satt med li­te krydd­pep­par – fång­a­des upp med hö­ger lill­fing­er, for­ma­des till li­te slar­vigt och åk­te se­dan di­rekt ner i gjut­järnspan­nan. De blev yt­terst säl­lan run­da, sna­ra­re såg de ut som ät­ba­ra mi­ni­a­ty­rer av den ko­met som snart ska su­sa för­bi vårt blågrö­na klot – li­te av­långa och buck­li­ga, siså­där. Kokt po­ta­tis till det, såklart. Och hem­ma­gjord ling­on­sylt.

All­ra go­dast var det att äta dem di­rekt ur stek­pan­nan...

DET ÄR LÄTT hänt med gre­kis­ka kött­bul­lar ock­så! Här smak­sät­ter man sme­ten med li­te and­ra gre­jer – vit­lök, ci­tron, ore­gano, till ex­em­pel. Och så ba­kar man in en bit fe­ta­ost i bul­len. Ser­ve­ra med ugns­ros­ta­de rot­sa­ker och en mas­sa vit­löks­dof­tan­de tzat­zi­ki. Vems gre­kis­ka mor­mor/ far­mor det än är som kom­mit på det­ta, bör den­na kvin­na hyl­las med en egen flagg­dag.

UL­LA GIL­LA­DE ATT ba­ka ock­så. Hon kun­de stå i tim­tal och blädd­ra bland tid­nings­ur­klipp el­ler i sin grö­na re­cept­bok på jakt ef­ter nå­got lämp­ligt bak­pro­jekt. In­te säl­lan blev det en ma­za­rinka­ka.

Det är, som al­la för­står en Xl­va­ri­ant av den lil­la klas­sis­ka ka­kan. Den här är li­te mind­re pil­lig att gö­ra, vil­ket till­ta­lar mig som är av det otå­li­ga sla­get och snabbt vill bli klar. Jag tyc­ker det är gott att smak­sät­ta ma­za­rinka­kan med li­me, det gör den li­te fris­ka­re.

LI­MESAFT I FYLLNINGEN och zest ovan­på gla­sy­ren får det bli.

”Snyggt, men in­te prå­ligt, sa f-n och må­la’ svan­sen grön”, som Ul­la skul­le sagt.

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

PIMPAD KLAS­SI­KER. Gre­kis­ka kött­bul­lar med fe­ta­ost­fyll­ning pas­sar al­la mun­nar.

MEDELHAVSMAT. Ci­tron, ore­gano, vit­lök och fe­ta­ost är fan­tas­tis­ka smak­sät­ta­re.

FIKAKLASSIKER. Ma­za­rinka­ka smak­satt med li­me känns bå­de vår­ligt och friskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.