Mu­si­kalpär­lor av Le­o­nard Bernste­in

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I do­ku­men­tä­ren ”Le­o­nard Bernste­in – hur or­ka­de kar­ln?” be­rät­tar fa­milj och kol­le­gor om den le­gen­da­ris­ke di­ri­gen­ten, pi­a­nis­ten och kom­po­si­tö­ren. Kväl­len fort­sät­ter med en fö­re­ställ­ning. SVT2 19.05 & 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.