Fak­ta: Pri­sök­ning­ar i Hal­lands län

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Siff­ror­na re­pre­sen­te­rar ök­ning­en av för­sälj­nings­pri­set av fri­tids­hus mel­lan mars 2016 och feb­ru­a­ri 2017 jäm­fört med sam­ma pe­ri­od fem år ti­di­ga­re.

* La­holm 40 pro­cent

* Fal­ken­berg 30 pro­cent

* Kungs­bac­ka 26 pro­cent

* Halm­stad 12 pro­cent

* Var­berg 10 pro­cent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.