Verk­tyg stals från ko­lo­nistu­gor

Hallands Nyheter - - Varberg -

HÅSTEN: Ett ko­lo­nistu­geom­rå­de på Håsten drab­ba­des av fle­ra in­brott un­der nat­ten mot lör­dag.

Po­li­sen har fått in an­mäl­ning­ar från tre stugä­ga­re men be­fa­rar att det kan kom­ma in fler fram­ö­ver.

– Det är verk­tyg och träd­gårds­red­skap som har stu­lits. I en stu­ga revs en vägg för att kom­ma in, sä­ger Pe­ralex­an­der Trep­tow, sta­tions­be­fäl Var­bergs­po­li­sen,

Någ­ra iakt­ta­gel­ser el­ler spår efter för­ö­var­na finns in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.