Fram för fler mat­bu­ti­ker i Varberg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln "Po­li­ti­ker­na stop­par nya mat­bu­ti­ker" (20/4).

VARBERG. Var­för in­te en Lidl-bu­tik i Varberg? Lidl har ett ut­bud av va­ror som in­te kan kö­pas i nå­gon av Var­bergs nu­va­ran­de bu­ti­ker. Var­för ska vi i Varberg in­te kun­na få ta del av des­sa va­ror ut­an att be­hö­va åka fle­ra mil till and­ra stä­der för att kun­na hand­la des­sa va­ror?

Nu får jag ta bi­len till Fal­ken­berg för att hand­la på Lidl. Man kan ju li­ka väl hand­la allt i Fal­ken­berg när man än­då är där. Fal­ken­bergs Wil­lys-, Ica- och Net­to­bu­ti­ker är myc­ket bra och snart kom­mer det ett nytt Coop ock­så. Märk väl att kon­kur­ren­sen om Var­bergskun­der­na in­te ba­ra sker i Varberg ut­an även i när­lig­gan­de stä­der.

Tyc­ker att po­li­ti­ker­na här i Varberg hål­ler Var­bergs­hand­lar­na, bygg­fö­re­ta­gen och cam­ping­ä­gar­na li­te väl myc­ket om ryg­gen. Det blir li­te väl ge­nom­skin­ligt när man he­la ti­den stop­par kon­kur­ren­sen och skyl­ler på än det ena och än det and­ra.

Fram för fri kon­kur­rens!!!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.