Väck­te kvin­na – tjuv sprang från plat­sen

Hallands Nyheter - - Varberg -

VEDDIGE: En kvin­na i 25-års­ål­dern vak­na­de av att en man för­sök­te bry­ta sig in i hen­nes bo­stad i Veddige. Man­nen ha­de för­sökt ta sig in ge­nom ett föns­ter. Tju­ven sprang dock från plat­sen när han upp­täck­te att vil­laä­ga­ren var hem­ma. In­brotts­för­sö­ket in­träf­fa­de strax in­nan kloc­kan halv sex på tors­dags­mor­go­nen.

Någ­ra tim­mar ti­di­ga­re, vid 00.30, för­sök­te en man ta sig in i en par­ke­rad bil på Bir­ger Svens­sons väg i Varberg. Äga­ren var dock i när­he­ten och även i det­ta fall skräm­des tju­ven i väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.