NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Tor­pa-kär­ra 7:43, Lill-an­ders Väg 6, Varberg. Säl­ja­re: Väst­skust­stu­gan AB. Kö­pa­re: Ulf Eric Bo­ris Karls­son och Annika He­lén Karls­son. Kö­pe­sum­ma: 1 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 988 000 (2015) kro­nor.

Vår­vin­den 6, Sol­bad­svä­gen 105, Varberg. Säl­ja­re: Ingrid El­fri­da Karls­son och Bru­no Al­tin Karls­son. Kö­pa­re: Ing­e­la Maria Al­ti­nell. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 301 000 (2015) kro­nor.

Lind­bergs-svenstorp 2:19, Svenstorps By 34, Varberg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Sven Erik Pers­son. Kö­pa­re: Sven Daniel Mat­ti­as Re­in­holds­son. Kö­pe­sum­ma: 2 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 742000 (2015)

Ne­den 9, Tra­ne­bergs­ga­tan 3B, Varberg. Säl­ja­re: Git Kerstin Cat­hri­ne Jo­hans­son och Hå­kan Stefan Jo­hans­son. Kö­pa­re: Mari Anna Mo­ni­ca Hans­son och Jacob Carl Jo­han Hård. Kö­pe­sum­ma: 7 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 4 009 000 (2015) kro­nor.

Tor­pa-kär­ra 8:277, Kärra­vä­gen 17, Varberg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Hel­ge Rickard Kärr­brant och Ingrid Ani­ta Kärr­brant. Kö­pa­re: Da­vid Mi­chael Hack och Sa­ra Jo­se­fin Hen­rik­son. Kö­pe­sum­ma: 3 425 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 871 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.