Vand­ra­re hit­ta­de ef­ter sju vec­kor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NEPAL. Ett tai­wa­ne­siskt par som va­rit för­svun­na i ett otill­gäng­ligt bergs­om­rå­de i Nepal i sju vec­kor har åter­fun­nits. Den 19-åri­ga kvin­nan av­led någ­ra da­gar fö­re rädd­ning­en, men den 21-åri­ge man­nen över­lev­de. Rädd­nings­ar­be­ta­re lyc­ka­des fi­ra upp ho­nom och han be­hand­las nu på sjuk­hus i hu­vud­sta­den Kat­man­du.

– Han sov när vi hit­ta­de dem och vak­na­de när han hör­de oss. Vi var väl­digt över­ras­ka­de att hit­ta ho­nom vid liv, sä­ger en av rädd­nings­ar­be­tar­na, Mad­hav Basny­at, till ny­hets­by­rån AFP. (TT)

FOTO: NIRANJAN SHRESTHA/AP

Li­ang Sheng-yu­eh på sjuk­hus i Kat­man­du. Han räd­da­des ef­ter 47 da­gar, men hans flick­vän av­led.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.